Dagbesteding gemeente Haaren

In samenwerking met de werkgroep zorg en welzijn van het HelvoirtThuis is een projectplan opgesteld en uitgewerkt.

De Gemeente Haaren is akkoord gegaan om uitvoering te geven aan een pilot dagbesteding in de gemeente.

Start ven de pilot is in Helvoirt, waarna in overleg de kerndorpen Haaren, Esch en Biezenmortel volgen.

Dagbesteding is belangrijk om langer thuis wonen mogelijk te maken door:

* sociale netwerken op te bouwen en/of uit te breiden

* ontmoeting en contacten op te doen

* mantelzorgers te ontlasten

* een alternatief te bieden voor de dagbesteding via de AWBZ

Dagbesteding is voor kwetsbare burgers, mensen met:

* een lichte lichamelijke beperking

* beginnende vergeetachtigheid

* problemen met eenzaamheid

* een verstandelijke handicap

* psychische problemen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

inekematheeuwsen@contourdetwern en 0411-655899.