Broemtest

De KBO's van Haaren, Biezenmortel en Esch én onze Vereniging 55+ Helvoirt organiseren vaak jaarlijks een Broemtest voor 50 plussers die in het bezit zijn van een geldig rijbewijs. Dit verkeersvaardigheidsproject biedt u de gelegenheid om op een ontspannen wijze deskundig advies te krijgen over uw rijvaardigheid.

Het doel van dit project is u zolang mogelijk op een verantwoorde wijze deel te kunnen laten nemen aan het verkeer. De ANWB, BOVAG en VEILIG VERKEER NEDERLAND hebben hiervoor de Broemtest in het leven geroepen. BROEM staat voor “Breed Overleg Ouderen en Mobiliteit” Het is een test waarvoor u niet naar de slipbaan hoeft. Neen, gewoon in uw eigen auto met een ervaren rijinstructeur naast u, door uw eigen omgeving.

Deze Broemtest heeft géén consequenties voor uw rijbewijs. De rijinstructeur geeft zijn adviezen en daar moet u uw voordeel mee doen.

Naast de rij-test wordt uw gehoor en uw gezichtsvermogen getest door Beter Horen en Opticien Ruud Panis. Ook daarover krijgt u adviezen mee naar huis.

Ook besteden we veel aandacht aan uw theoretische verkeerskennis en de nieuwe wegenverkeerswet. Dit wordt verzorgd door een medewerker van Veilig Verkeer Nederland. Daarnaast krijgt u tot slot bewegingstherapie.