Opzegging

Opzegging kan alleen schriftelijk, hetzij bij de secretaris, hetzij bij de penningmeester. Je lidmaatschap eindigt vervolgens bij de start van een nieuw kwartaal.