Het bestuur

Vereniging 55+ Helvoirt heeft een bestuur van maximaal negen leden, welke door de leden op voordracht van het bestuur wordt gekozen. Ook de leden kunnen kandidaat-bestuursleden inbrengen. Minstens eenmaal per jaar organiseert het bestuur een algemene ledenvergadering en zo nodig meerdere keren per jaar. De bestuursleden verdelen de functies en taken onderling en maken dat bekend bij de leden, o.a. middels het eigen verenigingsblad "'t hofblad". Het bestuur ziet erop toe dat de diverse onderdelen van de vereniging goed functioneren.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Josée van Dongen, Torenstraat 19, 5268 AR Helvoirt, 0411 643258, voorzitter
Edward de Vries, Broekwal 55, 5268 HA Helvoirt, 0411 643794, secretaris en vicevoorzitter
Adrie van Hattum - Vugts, Tilburgstraat 14, 5268 AP Helvoirt, 06 5314 9535, penningmeester
Miel Bogaerts, Lage Driesstraat 21, 5268 BP Helvoirt, 0411 642003
Lucie van de Pas, Helvoirtsestraat 30a, 5268 BB Helvoirt, 0411 607921
Dominique Venrooy, Poirterstraat 8, 5268 DN Helvoirt, 0411 642613
Bart van Wijk, de Jonge van Zwijnsbergenstraat 13, 5268 AK Helvoirt, 0411 642393

Het bestuur heeft onderling - uiteraard - de taken verdeeld. Wil je weten wie als eerste aanspreekbaar is, klik dan hier