Beheerders

De beheerders binnen onze vereniging vervullen met name de functie van gastheer of gastvrouw voor onze leden. In algemene zin verlenen zij diensten, zoals het openen en sluiten van het gebouw, het zo nodig serveren en in ontvangst nemen van de gelden voor genoten consumpties, het bijhouden van de keuken en eventueel de in- en verkoop van consumptiegoederen. Door de Horecawet wordt voorgeschreven dat hier een certificaat sociale hygiƫne bij hoort. Een eenvoudige cursus over de inhoud van het vak beheerder, die dieper in gaat op hoe om te gaan met serveren van dranken en spijs, de daarbij behorende apparatuur, materialen, schoonmaakwerkzaamheden en de daarbij behorende schoonmaakmiddelen en niet te vergeten de veiligheidsaspecten voor de beheerder zelf als wel voor zijn "klanten" inclusief hoe te handelen bij brand en of onraad en ongevallen.