Algemene Ledenvergadering

Elk jaar, meestal in maart, vind de Algemene Leden Vergadering plaats. Alle leden ontvangen daartoe ruim van tevoren een agenda en de daarbij behorende stukken.